Смърт и живот, нуждая се от способността ви

Смърт, нуждая се от твоята способност
да изравняваш всички.

Живот, нуждая се от твоята способност
да храниш всички.

Смърт, нуждая се от твоето чувство за дълг
да прегръщаш всички.

Живот, нуждая се от твоя дъх на красотата
да усъвършенстваш всички.
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.