Моите усилия, моите постижения, моята Цел-Слънце

Смърт,
земните ми усилия
    тихо приключиха.
Небесните ми постижения
    усмихнато започнаха.
Върховно върховната ми Цел-Слънце
    вечно ще блести.

“Поклоннико,
    не спирай своите усилия.
Поклоннико,
    не губи своите постижения.
Поклоннико,
    не омаловажавай своята Цел-Слънце.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.