Смърт, обичам те.

Смърт, обичам те.
“Поклоннико, защо?

Смърт, обичам те,
защото тялото ти е спокойно.

“Поклоннико, обичам те.”
Смърт, защо?

“Поклоннико, обичам те,
защото сърцето ти е душевно.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.