Смърт, къде са братята ми?

Смърт, къде са
божествените ми братя,
Шри Кришна и Христос?
Знаеш ли нещо
за тях?
Радваха ли се на приятелството ти?
Радваше ли се на приятелството им?

“Мразя божествените ти братя.
Те не казаха и дума
в моя защита
на земята.
Те говореха само за Вечния Живот,
моя вечен враг.
Но голямото ми сърце им прости -
незабавно им показах
пътя към най-висшите Небеса.
Трябва да кажа, че
благодарността не напълно
напусна божествените ти братя.
Гордостта на Изтока
и гордостта на Запада -
и двамата ме украсиха с гирлянд,
преди да ме напуснат
заради своя Отец.
Ненужно е да казвам,
че техният Отец и моят Отец
са вечно едно
и върховно неразделни.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.