Смърт, защо живееш?

Смърт, защо живееш?
“Живея, защото
човешкият ти живот се нуждае от божествена почивка,
човешкият ти живот заслужава върховна почивка,
след като си се сражавал
на бойното поле на живота.”

Смърт, кога ще умреш?
“Ще умра
в мига,
в който ограничението и невежеството
забравят живота ти
и живота на Земята.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.