Въпрос: Как можем да запазим самообладание във всякакви ситуации?

Шри Чинмой: Ако вие като отделно човешко същество искате винаги да вършите правилното нещо в правилния момент, това ще е невъзможно. Никое човешко същество не може винаги да върши правилното нещо в правилния момент. Но ако помолите Всевишния да действа във и чрез вас двайсет и четири часа на ден и ако можете да чувствате, че всяко нещо, което правите през тези двайсет и четири часа, принадлежи на Всевишния, а не на вас, тогава Бог ще поеме отговорността. Чувствайте, че не принадлежите на себе си, а само на Всевишния. Ако можете да се накарате да чувствате, че не принадлежите на себе си, че принадлежите само на Бог, тогава главоболието е Негово, не ваше. Ако усещате, че е ваша отговорността да вършите правилното нещо в правилния момент, това ще е ваша грижа и ваша отговорност. Но ако предложите отговорността си на Най-Висшия Абсолютен Всевишен, тя става Негова отговорност. Веднага щом отговорността стане Негова, вие ставате Негов инструмент. Този, който има отговорността, е действащият. Така че когато сте предложили отговорността на Всевишния във вас, тогава Той се превръща в Действащия и от Него зависи да върши правилното нещо и да казва правилното нещо във и чрез вас.

Докато запазвате собствената си индивидуалност и отговорност, Всевишният ще казва: „Добре, нека тя опита. Нека тя опита по неин собствен начин“. Така че най-доброто нещо е да чувствате, че не принадлежите на себе си – вие принадлежите на някой друг и това е Всевишният. Ако принадлежите на Всевишния, тогава Той е Действащият и естествено Той ще върши правилното нещо във и чрез вас.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sgm 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.