Истината на сърцето

Да знаеш истината е въпрос на отъждествяване. Ние виждаме истината и незабавно чувстваме истината, накрая ставаме истината. Ние познаваме истината чрез вътрешно разпознаване. Ако чувстваме, че трябва да изследваме подробно истината, за да видим как изглежда или от колко години съществува, то тогава ние никога няма да познаем истината.

Истината е вселенска. Христос каза: „Нека бъде Твоята Воля“. В индийските свети писания също виждаме предаване на Божията Воля. Това е същата истина, само че използваме различни езици. Вие казвате „вода“, а аз казвам джал на бенгалски, а някой друг ще каже агуа на испански, но водата остава същата. Истината е винаги една и съща. Вие и аз виждаме слънцето. Аз ще го нарека по един начин, а вие можете да го наречете по друг начин. Но самото слънце си е едно и също. Вие използвате дума, която аз не знам и аз използвам дума, която вие не знаете. Но зад тази дума е концепцията, реалността и тази реалност е слънцето. Кой може да отрече слънчевата светлина? Вие не можете да я отречете и аз не мога да я отрека.

Ако живеем в сърцето, то тогава неизменно ще знаем вселенската идея, тъй като сърцето е изцяло единство. Но ако живеем в ума, всичко ще бъде разделено. Нека да кажем, че сте италианец, а аз съм индиец. Ако живеем в ума, ние ще се борим. Но ако живеем в сърцето, ние ще видим, че и двамата сме Божии деца. Ако Бог има двама синове, единият може да е висок, а другият да е нисък. Но те и двамата вървят заедно към една и съща цел, тъй като живеят в сърцето. Ако живеят в ума, тогава този, който е нисък, ще завижда на този, който е висок. Но ако живеят в сърцето, те ще видят, че са като малкия пръст и палеца. Моят малък пръст е доста по-слаб от палеца ми, но те са установили своето единство. Малкият пръст не се чувства нещастен, тъй като е по-слаб от палеца. Не, малкият пръст чувства, че те вървят заедно. Той е като по-малкия брат. По-големият брат върви и по-малкият брат също върви. Малкият брат не се чувства нещастен, че е малък, тъй като знае, че той и по-големият му брат са едно цяло. Те вървят към една и съща цел. Получаваме това осъзнаване само когато живеем в сърцето, а не в ума.

Преводи на тази страница: Italian , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sj 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.