Борба във виталния свят1

Днес помолих Рамеш и Ракал да се оценят един друг поради причина, далеч надхвърляща въображението ви. Всеки човек има умствени същества, витални същества, всякакви видове същества. На физическо ниво техните високи мнения един за друг са напълно искрени. Това, което Рамеш казва за Ракал, и това, което Ракал казва за Рамеш, е искрено. Но в несъзнателния витал се случват неща, за които те може и да не са наясно и за които в такъв случай не са отговорни. Рамеш не знае нищо за своя витал, Ракал не знае нищо за витала си. Но тези неща са донякъде действителни в подсъзнателния свят.

Не искам тези две момчета да бъдат обезсърчени и обезкуражени от това, което ще кажа, но тази сутрин около 4:20 ч. в продължение на четири минути те имаха чудесен бой във виталния свят. Беше толкова ужасен бой, че не можах да изпратя едно от моите вътрешни същества да уреди спора им. Трябваше да отида там лично с душата си. Ако виталът и физическото същество на моите ученици станат необуздани, какво мога да направя? Моите ученици са ми като деца, те са собственост на моето сърце. От учениците се очаква да слушат учителя си, но ако учениците не слушат, учителят страда.

Пръв започна Ракал и тогава Рамеш започна да се отбранява. Но после, след като се защити, виталното същество на Рамеш откри, че е станало по-силно, и така то също започна да напада. Така продължи три или четири минути. Аз никога няма да посоча причините, само ви разказвам видяното. Не са само Рамеш и Ракал, които се борят, почти всеки се е бил. Докато просветлението на душата ви не е напълно изнесено напред, естествено такива неща се случват.

Рамеш и Ракал се бият един срещу друг в този друг свят, но ако борбата не бъде спряна от някой духовен Учител или от зрелостта на техните собствени души, тогава на подсъзнателно ниво техните витални същества събират огромна сила. Тази сила за беда иска да направи нещо ужасно. Силата, която ние събираме във витала, като се бием един с друг, е като силата, която боксьорите или борците събират. Вие може да си мислите, че те губят сили и се нараняват един друг, но когато се борят, по някакъв начин те всъщност събират сила. Тя е като силата на див слон и е собственост на витала. Накрая единият ще стане по-силен от другия и ще го победи, но и двамата ще станат по-силни на подсъзнателно ниво.

Това може също да се случи и между съпруг и съпруга. Не че става всеки път, когато благославям съпруг и съпруга, но се случва и се е случвало много, много пъти – стотици пъти. Ако външно похваля съпруга за нещо, незабавно съпругата ми показва щастливо лице, като че ли тя едно с постиженията на съпруга си. Но след пет минути тя чувства: „Аз съм безполезна“. Отъждествяването го е нямало, само усмивката. И обратното — когато съпругата направи нещо и аз я похваля за това, че го е направила изключително добре, тогава съпругът изглежда много щастлив и ме кара да чувствам, че постижението е и негово. Но след пет минути защо ли в тишина съпругът казва много небожествени неща и чувства много небожествени неща за себе си? Щом съпругът напредне много бързо, съпругата започва да го дърпа надолу; или ако съпругата напредне много бързо, съпругът започва да ревнува. То е като макара и аз трябва да застана по средата и да дръпна по-ниската част нагоре със своето състрадание.

Понякога много витални същества се бият заедно. Може да започне като бой между двама и после техните приятели взимат страни, тъй като на витален план те знаят, ако двама души се бият. Понякога, когато е много сериозно, това трае пет или десет минути. После на другия ден, ако вашата ранна сутрешна медитация не е била много добра и вие не сте преодолели лошите намерения, ако видите човека, с когото сте се били, тогава незабавно ще почувствате огромно раздразнение. Вие ще попитате: „Защо се дразня? Защо се ядосвам? Какво се е случило с мен?“. Ще потърсите назад в ума си и ще видите, че три месеца не сте казали груба дума за този човек. Но виталната караница е тази, която все още блуждае в съзнанието ви. Ако сте медитирали добре след боя, ако сте имали прекрасна ранна сутрешна медитация, тогава това, което се е случило във виталния свят, ще бъде изцяло изтрито от съзнанието ви.

Понякога една душа или две души влизат в ситуацията и я осветляват. Ето как става: две млади момчета от различни семейства се борят и тогава майката и бащата на едното дете идват и ги спират. Майката или се заканва на децата, или им казва нещо добро и им обяснява, че боят е много лошо нещо, така че те спират. Това се случва, когато душите влязат в ситуацията.

Понякога един човек не само се бори с някой друг. Силата и мощта, която той постига във витала, в подсъзнателното ниво, е толкова сляпа, че понякога се бори със самия него – срещу възможностите на душата му, възможностите на сърцето му. Вашето витално същество може да събира сила, докато сърцето ви се стреми много искрено и посветено. Тогава, когато се опитате да медитирате най-отдадено и душевно, изведнъж можете да получите силна нападка или огромна съпротива. Тази небожествена сила може да дойде и да застане на пътя на вашия стремеж. Вие ще кажете: „Откъде идва това ново препятствие? Не седя до някого, никой не дърпа съзнанието ми надолу“. Но препятствието идва от това друго ниво, от собственото ви витално ниво, от собственото ви подсъзнание и вие сте напълно несъзнателен за това. Много пъти се оплаквате, че не знаете причината, поради която не можете да медитирате, но това е, защото нещо се е случило на витално ниво и виталът не ви позволява да медитирате.

Въпреки че несъзнателно може да сте добронамерени, ако съзнателно изпращате добронамереност на другите, тогава никога няма да се сбивате на витално ниво. Така че искам да кажа, че преди да легнете да спите, за минута си помислете за всичките си духовни братя и сестри. Вие не можете да мислите за всеки поотделно, но се молете на Всевишния: „Моля Те, дари ме с добронамереност към всички мои духовни братя и сестри“. Тази молитва отнема една секунда. После, с течение на времето, може да я разширите и да включите целият свят. Ако съзнателно изпращате добронамереност по този начин, винаги ще обичате своите братя и сестри и това ще помогне значително на духовния ви живот.

Можем да имаме много добра медитация, но когато е въпрос за витала ни, то там се случват доста неща, за които не сме съзнателни външно. До някаква степен трябва да бъдем отговорни за тези неща, тъй като твърдим, че физическото, виталът, менталното и всичко, което имаме, е наше собствено. Ние трябва да се стремим да преобразим всички части от нашето същество.

Ракал, прости ми. Рамеш, прости ми. Моля, повярвайте ми, не се опитвах да ви изложа. Само искам да кажа, че тези неща се случват във виталния свят. Ето го доказателството. Ти виждаш, Рамеш, че говориш благосклонно за Ракал. И ти, Ракал, говориш благосклонно за Рамеш. Това, което казвате, е напълно вярно, но съществува и друг свят, наречен витален свят. Този свят е също действителен свят и в него се случват различни неща. Аз не се опитвам да ви обезкуража. Но ви казвам — на всички вас –- да внимавате с витала.


SJ 12. Една сутрин след медитация Шри Чинмой помоли двама млади мъже да се изправят и да говорят един на друг за добрите качества на другия, а след това изнесе следната беседа.

Преводи на тази страница: Italian , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sj 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.