Душата на новата година

Всяка година има собствена душа. Годината също има и тяло, витал, ум и сърце. Дори астролозите могат да кажат нещо за душата на годината така, както могат много често да кажат нещо и за душата на страната.

Когато една година свършва, душата на тази година се връща в областта на душите. От друга страна, ако следващата година дойде с душа, подобна на душата на предишната година, то тогава тази заминала си душа може да предложи всичките си възможности и заложби на душата на настоящата година. Душата на изминалата година всъщност не влиза в земното ниво, тя само предлага своите заложби и способности на настоящата година, защото вижда приликата. Да предположим, че душата на 1972 година има същия вид душа като 1960 година. Тогава, вместо да слиза на земята заедно с душата на 1972 г., душата на 1960 г. косвено или пряко ще помага на душата на 1972 г. и ще почувства своето собствено осъществяване в 1972 г., като че ли тя самата е дошла. Ето какво може да се случи, но такива неща не се случват много често. Все пак земята съществува от хиляди години, така че приличащите си души неизменно се събират понякога. Но обикновено душата на всяка година идва с ново послание. Това е много сложна материя, много сложна.

През 1971 г. душата бе напълно нова в смисъл, че не беше подкрепена или подпомогната от никоя друга душа. Тя получаваше помощ само направо от Всевишния. Душата на 1972 г. е напълно различна от душата на 1971 г. Въпреки че душата на 1971 г. все още не е напуснала земната сцена, душата на 1972 г. вече е стъпила на земната сцена. Ето как става това: дошъл е нов началник, но старият все още не е напуснал работа. Въпрос на няколко дни е душата на 1971 г. да си отиде.

Душата на една година може да приема много форми. Тя е в най-малкото нещо и в същото време тя самата може да остане в земното съзнание, което е толкова просторно. Можем да кажем, че тя остава вътре във всяка кратка, отлитаща секунда. Освен това тя може да приема и символична форма. Ако искаме да сравним символичната форма на душата на следващата година с душата на тази година, можем да кажем, че идващата нова година символично ще е като истински слон, нека да кажем много бърза, много динамична, докато душата на тази година е като кон или лъв –- въпреки че е повече като кон, отколкото като лъв. Разбира се, не можем да кажем, че тази душа е слон, а другата е кон. Това са символични образи. На Изток наричат една година „година на дракона“ или понякога я описват с форма на риба и други неща. Има много истина в това, което казват, но все пак въображението също играе роля тук.

Миналата година в новогодишната вечер вие медитирахте в полунощ и ние направихме същото в Порто Рико. Ако можете да медитирате от полунощ до дванадесет и половина също и тази година, ще бъде чудесно. Иска ми се да получа имената на тези, които ще направят това. Иначе ще губя собствената си ценна концентрация за онези, които спят дълбоко, вместо да се съсредоточавам само върху онези, които искрено се стараят да получат нещо.

Всяка година ние можем да направим много за Всевишния. Следващата година ние ще направим и постигнем много. Да станеш е да направиш, да направиш е да станеш. Тази година, за беда, не постигнахме много. Защо само тази година? Също и в предишните години, сравнено с нашите способности, това, което сме постигнали, е почти нищо. Имаме много по-големи способности, отколкото всъщност осъзнаваме. Ние можем да говорим, но нека тази година да покажем колко от нас искат също така и да работят.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sj 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.