Биволско мляко от приятел мюсюлманин

Баща ми имаше четирима или петима приятели мюсюлмани, които бяха големи негови почитатели. Един от тях бе разбрал, че баща ми много обича биволско мляко. Той доста често носеше мляко в къщи. Този човек имаше слуги, но толкова ценеше и почиташе баща ми, че сам носеше млякото. Баща ми също по свой начин показваше огромното си уважение и любов към този приятел мюсюлманин.

Когато в къщата ни идваха други мюсюлмани, семейството ни не се радваше на тяхното посещение. Ние бяхме доста предпазливи, дори ако тези хора бяха от висока класа. Канехме ги да седнат, но веднага щом си тръгнеха, слугата незабавно измиваше столовете с кравешка тор, за да ги пречисти. Но когато точно този човек идваше, за да ни донесе млякото, баща ми изразяваше голямо уважение към него. Никога не помоли слугата да изчисти къщата, след като той си тръгваше. После против волята на майка ми той пиеше от млякото на този мюсюлманин.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.