Разкази от кухнята

Преди да приема духовния живот, аз ядях риба и месо до насита. На запад ядат основно пиле и говеждо, но ние ядем също патешко, козе, агнешко, месо от костенурка и гълъби.

Сестра ми готвеше. Един слуга брахмин и един обикновен слуга също готвеха. Само Бог знае какво готвеше майка ми! Нейното готвене се състоеше в това да седи часове наред в храма, да медитира и да се моли. Не мисля, че тя някога е готвила.

Обикновено всички се хранехме заедно, но в събота и в неделя, когато татко си идваше от града, майка ми поради почитта си към баща ни не сядаше с мен и братята ми. Тя ядеше сама или със сестрите ми, докато ние се хранехме с баща си.

От страна на майка ми всички бяха слаби. Баба ми и дядо ми и двамата бяха слаби. От страна на баща ми всички бяха пълни. Аз приличах на баща си. Той беше снажен. Всичките ми братя и сестри приличаха на баща ми с изключение на Манту, който бе много, много слаб.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.