Мюсюлманските рушвети

Баща ми беше почетен съдия в нашия район. Той беше прекрасен съдия. Въпреки че имаше множество приятели мюсюлмани, той никога не би взел нещо от тях, защото беше ортодоксален индуист.

Вечерта преди да разглежда някое сериозно дело между мюсюлманин и индуист, много често мюсюлмани тайно оставяха пред вратата ни биволско мляко и индийски сладки. В семейството ни се пиеше краве мляко, но татко обичаше също и биволското. Затова мюсюлманите му носеха огромни количества мляко и много сладки.

Баща ми не знаеше кой бе донесъл млякото и сладкишите, но той никога не приемаше рушвети и със сигурност не би приел каквото и да било от мюсюлманин. Той казваше: „Кой ми направи тази услуга? Махнете сладките и млякото!“. Баща ми не позволяваше никой от семейството да се докосва до млякото и сладките.

На другия ден в съда първото нещо, което казваше баща ми, бе: „Кажете ми истината. Кой остави биволското мляко и сладките пред вратата ми?“. Разбира се, никой не си признаваше. После баща ми вземаше решения според същността на случая.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.