Вуйчо ми

Вуйчо ми бе най-големият приятел и почитател на баща ми. Той толкова обичаше нашето семейство. Изпълняваше всичките ни молби. Баща ми също много го обичаше.

Един ден банката на баща ми бе ограбена от племенника на майка ми – сина на нейната сестра. Баща ми и майка ми бяха отгледали това момче и когато то обра банката, вуйчо ми се почувства ужасно, защото това бе сторено от много близък роднина. Той също смяташе, че след всичко това баща ми ще се разори. Баща ми каза: „Имаме доста пари в други банки, а също и имущество“.

Вуйчо ми обаче в крайна сметка полудя, защото изпитваше голяма обич към всички в нашето семейство. Накрая той се самоуби, като се хвърли под влака. Майка ми бе тънка и слаба, но когато чу, че брат ѝ е почнал, това така я шокира, че тя всъщност направи салто във въздуха! В този ден такъв дух я завладя, че прояви енергията на тригодишно дете. Тя плака горчиво, защото бяха много близки. Какво страдание!

Когато вуйчо ми почина, татко отиде в крематориума. Когато всичко свърши, очите му бяха пълни със сълзи.

Докато беше жив, вуйчо ми молеше баща ми да откаже цигарите. Баща ми винаги правеше това, което го молеше вуйчо, но за цигарите не го слушаше. Когато вуйчо почина, баща ми много се натъжи. Той каза: „Не можах да изпълня молбата ти, докато беше жив, но днес ще те послушам“. В този ден баща ми отказа цигарите.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.