Храна за мъртвите

В Индия, когато някой почине, се спазват редица обичаи. Цял месец след смъртта на някого, семейството оставя пред вратата всякаква храна, в случай че починалият е още гладен.

И нашето семейство поставяше храна след смъртта на татко. Много често виждахме как едно куче идваше и я изяждаше. В началото се дразнехме, но после селският брамин ни даде разумен съвет. Той каза: „Не, баща ви е приел образа на куче и яде храната“.

След това винаги се трогвахме, когато някое куче се приближеше. Пет, шест пъти наблюдавах това с изпълнени със сълзи очи, мислейки: „О, татко се храни“. Кучето ядеше и аз го гледах с толкова обич.

Това бе само един селски обичай, но ние го спазвахме цял месец, след като почина баща ни; спазвахме го, когато почина и майка ни.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.