Измиване нозете на баща ми

Рано сутрин през почивните дни майка ми идваше с чаша вода и измиваше нозете на баща ми с най-голяма посветеност. Това е стара индийска традиция. Дори ако баща ми току-що се беше изкъпал, тя отново измиваше нозете му. Тя го правеше и преди той да отиде в храма. Майка ми докосваше нозете на баща ми пред очите на всички – децата, слугите. Когато правеше това, нашата любов към нея нарастваше. Всички ние изпитвахме огромна почит към нашата майка.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.