Да се стремиш към небесата

Когато бях момче, имах едно малко фенерче. Бях свикнал да се забавлявам, като го използвах, за да осветявам разни неща. С него осветявах едно мангово дърво и казвах, че се целя в небесата. Братята ми и роднините се смееха.

В Махабхарата има една история, която разказва как Пандавите се опитали да отидат в Небесата, но всеки един от тях падал по пътя и умирал, освен един. Имахме един готвач, който беше истински шегаджия. Той казваше: „В Махабхарата Пандавите не успяха да отидат в Небесата. Сега Мадал първо ни свети с фенерчето, та да можем да го последваме“.

Баща ми не харесваше тази шега. Той казваше: „Не обезкуражавайте сина ми! Не обезсърчавайте децата!“.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ skg 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.