Въпрос: Ще ни кажете ли нещо за Исус Христос?

Шри Чинмой: Кой съм аз, че да се произнасям за Христос? Той е Спасителят, в най-буквалния смисъл на думата, не само за Запада, но и за целия свят. Той е един от Спасителите, както Шри Кришна, Господ Буда, Шри Рамакришна и други. Те са дошли в света и все още са тук. Човешките ни очи не ги виждат, но нашият живот на стремеж ги вижда и ги усеща. Те са Спасителите на света, които се опитват да просветлят земното съзнание.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ spo 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.