Въпрос: Бихте ли ни казали нещо за духовното си учение?2

Шри Чинмой: Моето учение е, че не пренебрегваме тялото и не пренебрегваме душата. Нуждаем се от душата, за да осъзнаем най-висшата, абсолютната Истина; нуждаем се от тялото, за да проявим най-висшата, абсолютната Истина. Тялото е храмът, а душата е олтарът. В духовния живот отдаваме значение на физическата подготовка, но отдаваме значение и на душата. За пълното осъзнаване и за пълното проявление ние се нуждаем и от двете – душата за пълното осъзнаване и тялото за цялостното проявление.


SPO 2-8. Отговори на въпроси, зададени след лекцията "Духовна сила, окултна сила и сила на волята".

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ spo 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.