Въпрос: Какво правехте точно сега, когато погледнахте към мен?

Шри Чинмой: Извеждах на преден план душата ви. Вашата душа искаше да излезе напред, за да прояви своите божествени качества. Точно сега тя не е в състояние да ги прояви, защото вие не се стремите. Когато се молите и медитирате, душата излиза напред и нейните божествени качества получават възможност да се проявят на земята. Веднъж щом божествените качества на душата са проявени, ние получаваме истинско удовлетворение от живота. Когато медитирах върху вас и другите търсещи тук тази вечер, аз всъщност се опитвах да изведа напред душите ви.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ spo 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.