Преди да се моля

Мой Всевишни Господи,
преди да Ти се моля
за нощта на притежанието,
мога ли да Ти се моля
за пламъка на отречението,
мога ли?

Мой Всевишни Господи,
преди да Ти се моля
за пламъка на отречението,
мога ли да Ти се моля
за светилника на приемането,
мога ли?

Мой Всевишни Господи,
преди да Ти се моля
за светилника на приемането,
мога ли да Ти се моля
за колоната от светлина на единството,
мога ли?

Мой Всевишни Господи,
преди да Ти се моля
за колоната от светилна на единството,
мога ли да Ти се моля
за слънцето на предаването,
мога ли?
Шри Чинмой, Търсещият е певец, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ssn 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.