Въпрос: Има ли душата свободен достъп до миналото, настоящето и бъдещето, както и до Божието собствено Познание?

Шри Чинмой: Зависи от това колко развита е душата. Обикновените души нямат тази способност. Най-напредналите души може и да имат свободен достъп до доста нива на съзнанието, но дори и тези души нямат достъп до всички нива на съзнанието или до Светлината на Божията безкрайна Мъдрост. Ако Бог, поради безкрайната Си Щедрост, иска да дари Светлината на Своята безкрайна Мъдрост по благославящ начин на определена осъзната душа, може да Го стори. Иначе никоя душа, без значение колко високо развита е тя, няма да може да притежава Светлината на Божията Мъдрост или да има свободен достъп до всички нива.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.