Въпрос: Ако душата има достъп до свръхдушата, която има достъп до Бог, тогава какво еволюира във всеки от нас?

Шри Чинмой: Достъпът не е всичко. Всички вие идвате да ме гледате, когато играя тенис. Имате достъп до мен, но това не означава, че притежавате светлината на моята мъдрост. В случая с учениците какво се развива? Вашата готовност еволюира. Днес имате определена готовност да ме удовлетворите, да ми станете близки, да получите мир или светлина от мен. Така, както се увеличава вашата готовност, така се увеличава и възприемчивостта ви и успявате да получите повече вътрешни качества от мен. По силата на вашата готовност всеки път вие получавате малко повече, малко повече. И с увеличаването на вътрешното ви богатство се развива и вашият духовен или вътрешен живот.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.