Въпрос: Пълното предаване води ли до осъзнаване на Бог в нас самите?

Шри Чинмой: Да. Ние използваме термините „безусловно предаване“ и „постоянно предаване“. Понякога правим пълно предаване. То е пълно за пет минути и през това време е безусловно. Но след пет минути става условно. С такъв вид предаване не можете да очаквате да осъзнаете Бог. Ще осъзнаете Бог, когато предаването се установи за постоянно в живота ви. Първо то ще бъде временно, след това условно и накрая постоянно и безусловно. Когато предаването е безусловно и постоянно, ние ще видим Светлината, безкрайната Светлина, вътре в себе си.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tcs 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.