Въпрос: Как така се случват толкова много неща, а ние нямаме представа за това?

Шри Чинмой: Защото спите повече от мен. Във външния свят аз не спя и във вътрешния също не спя. Духовните Учители почиват много малко във вътрешния свят. Когато станете експерти в нещо, знаете много, много неща за него. Какво зная аз за колите? Един механик ще знае повече, защото е специалист по колите. Вие сте също като колите. Имате експерт, който ще се погрижи за вас.
Преводи на тази страница: German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tcs 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.