Въпрос: Ако имаме някакво мистично изживяване, вие ли ни го давате, или знаете за него?

Шри Чинмой: Физическият ми ум може да не знае за всички ваши изживявания, но не и необходимо. Едно от вътрешните ми същества определено ще знае. Без моето одобрение и без помощта на някое от вътрешните ми същества, учениците ми не получават изживявания. Физическият ми ум може да не знае за тях, но това не е необходимо. Бих искал обаче да кажа, че ако имате мистични изживявания, това не означава непременно, че сте с една крачка по-близо до осъзнаването на Бог. Винаги казвам, че към целта водят два пътя. Единият е пълен с дървета и красиви цветя, а другият е напълно пуст, но и той води търсещия към целта. Зависи от човека.

Всеки ще напредва най-бързо по пътя, който го вдъхновява да достигне целта. Някой може да предпочете пътя с много дървета, цветя и прекрасни гледки. Той ще каже: „Този път ме вдъхновява, затова много лесно ще стигна до Целта, а Целта ще е безкрайно по-красива и по-значителна“. Друг ще каже: „Какво ще правя с тези цветя и дървета? Мога напълно да се прехласна по красотата им. Тогава може да се задоволя да остана тук и да не продължа по-нататък. Нека да вървя по пътя, където няма какво да ме изкуши или омае. Ако пътят е тесен или пуст, това е голяма благословия, защото той няма да ме изкуши“.

Мистичните изживявания не са нищо в сравнение с най-висшето божествено осъзнаване. Но един търсещ казва: „Само ако получа хапка храна, ще мога да очаквам голямото пиршество“. Другият ще каже: „Не, нищо не ми трябва. Или ще получа цялата храна, или няма да ям нищо“. Така двата пътя стигат накрая до една и съща цел. Всеки търсещ трябва да направи избора си. Все пак, ако имате някакви наистина високи преживявания, моите вътрешни същества определено ще знаят, защото преживяванията идват от някое от тези същества. Това се отнася само за моите ученици. Другите може да получават мистични изживявания от други източници.

Преводи на тази страница: German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tcs 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.