Част II — Лошото поведение на учениците

Въпрос: Не е ли под достойнството ви да се примирявате с поведението на някои ваши ученици?

Шри Чинмой: За съжаление, нищо не е под достойнството ми. Това е проблемът. Щом съм станал едно с Божията Воля, не мога да кажа, че нещо е под достойнството ми. Невъзможно е! Тъй като Бог е във всекиго и във всичко, аз също трябва да Му служа навсякъде и във всекиго.

Понякога трябва да съм с човек, който е напълно небожествен. Аз съм уловен вътре в невежеството му и танцувам там. Но не мога да кажа, че е под достойнството ми. Просто съм направил грешка, голяма грешка, когато съм приел този човек за свой ученик.

Преводи на тази страница: German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tcs 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.