Борба във вътрешните светове

Онзи ден по телевизията гледахме как се бие Мохамед Али. Една от ученичките ме попита: „Как можете да гледате този вид борба? Толкова е брутална!“. Затова ? казах, че преди няколко седмици двама от моите ученици се биеха във вътрешните светове и боят им беше безкрайно по-жесток. Тя самата се беше била с някого във виталните светове преди около месец време преди това.

Ако се биете или се боксирате във външния свят, може да си счупите носа или рамото и после ще трябва да спрете. Но ако се биете във вътрешния свят, особено във виталния свят, вътрешните ви способности могат да бъдат трайно увредени или напълно унищожени. Можете да изгубите цялата си вяра в своята вътрешна действителност, в Бог и в своя Гуру. Когато вярата изгуби от съмнението, вашият духовен живот приключва.

Когато видя ученици да се бият или да завиждат във външния свят, понякога аз просто ги пренебрегвам. Това е нищо в сравнение с онова, което може да се случи във вътрешния свят. Насочвам вниманието си към вътрешния свят. Аз съм загрижен изцяло за техния вътрешен живот. Когато вътрешният им живот се просветли, тяхната кавгаджийска външна природа ще се преобрази за миг.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tds 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.