Въпрос: Как можем да разберем дали постигаме добър напредък?

Шри Чинмой: Има само един начин да се определи напредъкът на човека. Запитайте се този проницателен въпрос: „Нуждая ли се само от Всевишния, или се нуждая от нещо друго или някой друг?“. Ако кажете, че се нуждаете от Всевишния деветдесет и девет процента и се нуждаете от нещо друго или някой друг един процент, тогава няма истински напредък. Ако можете да кажете: „Искам Всевишния сто процента“, тогава началото на напредъка е започнало. Когато започва началото на истинския напредък, Всевишният започва да носи Мир, Светлина и Блаженство, за да ви помага да вървите по Пътя на Вечността.

Истинският напредък в духовния живот започва едва когато търсещият вижда, чувства и е убеден в истината, че той или тя иска Всевишния сто процента, а не деветдесет и девет процента. Преди това може да чувстваме, че напредваме, когато виждаме, че имаме по-малко желания, по-малко несигурност, по-малко нечистота, отколкото преди. Но този напредък изобщо не е напредък. Докато живеем на земята в човешка форма, ако не сме осъзнали Бог, тогава винаги ще имаме тези тъмни сили. Ако преди сме имали десет хиляди желания и сега имаме само едно, тогава може да почувстваме, че сме постигнали напредък. Но искам да кажа, че истински напредък няма. Вътре в това едно желание всички други хиляди желания приемат застрашителни размери.

Ако остане една капка желание, може да си помислите, че нямате безброй други капки. Но хиляди и милиони желаещи сили са вътре в тази една капка. И така, къде е напредъкът? Всичко, което можете да кажете, е, че преди сте имали нещо в голям мащаб, а сега го имате в малко количество, но много концентрирано. Вашата една капка е толкова мощна, че лесно може да се разшири в много голямо количество. Тази една капка, тази една частица желание може да бъде толкова мощна, колкото стотици желания, защото е концентрирана.

Напредъкът, който постигаме от гледна точка на земна способност, изобщо не е напредък. Можем да постигаме напредък само когато смятаме, че съществуването ни е сто процента за Всевишния. В този ден започва духовният ни напредък. Тогава Всевишният ни дава Своя Мир, Блаженство и Светлина и ние съзнателно приемаме Неговите божествени качества. Истинският вътрешен напредък започва едва в деня, когато съзнателно чувстваме, че искаме само Бог и за всичко ще зависим само от Бог. Ако зависим от Него за всяка малка мисъл и действие всяка секунда само тогава можем да почувстваме, че се нуждаем само от Него.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tds 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.