Вечната новост на живота

Нашето осъзнаване няма край, нашата проява няма край. Винаги има нещо ново, което можем да постигнем или да станем. Онези, които не живеят живота на сърцето, са като счупени плочи. Те повтарят и повтарят една и съща мелодия на невежеството. Но ако сме търсещи, всеки ден трябва да правим нов запис, да пеем нова песен, да откриваме нова мелодия. Онези в моята лодка, които съзнателно се стремят, всеки ден пеят нова песен.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tds 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.