32.

Дървото на живота е изключително тъжно, когато вижда светът да рухва под най-тежкия товар на нощта на невежеството.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997