33.

Дървото на живота пази поредица от изненади за всяко човешко същество.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997