14.

Самият Бог разцъфва на дървото на живота бавно, неотклонно и божествено.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997