35.

Дървото на живота има неизчерпаеми цветове на красота на всеотдайност.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997