38.

Дървото на живота винаги очаква най-блестящото бъдеще за всички човешки същества.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997