39.

Дървото на живота се наслаждава на най-възвишената медитация на вечно задълбочаващото се и разширяващо се единство.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997