4.

Дървото на живота е чудото на тишината, мира, любовта и единството.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997