5.

Себенадминаването е единствената цел на дървото на живота.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997