40.

Не бъди глупак. Не се противопоставяй на благославящата светлина на дървото на живота.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997