43.

Дървото на живота расте надълбоко в нашето сърце на единство-пълнота.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997