53.

Дървото на живота ни показва, че въпреки че има много пътища, има само една Цел.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997