62.

Всяка сутрин дървото на живота благославя медитативния ми облик с нежен дъжд от цветове на любов-посветеност-предаване.
Шри Чинмой, Дървото на живота, Шри Чинмой Център, 1997