12. Безсебичност

Безсебичност е:
аз съм от Бог,
аз съм за Бог,
Него да удовлетворя,
на него да служа
по Негов собствен Начин
всеки един миг –
това е безсебичността на моето сърце.

Безсебичност е
даващо се сърце,
даващ се живот.
Това, което наричаме безсебичност днес,
става осъзнаване на Бог утре
и
ден по-късно същото това
става единство с Бог във Вечността.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.