24. Ентусиазъм

Ентусиазмът е божествен дар
и този божествен дар
ние получаваме от високите светове.
Ако ентусиазмът се изгуби,
удовлетворението от живота се изгубва
и Божието съвършенство в човека
остава недостигнато.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.