25. Единство

Единството със светлината-тишина
и единството с могъществото-звук
може да направи истинския търсещ
вечно съвършен инструмент
в Сърцето на Всевишния.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.