29. Чистота

Чистотата
е човешката съзнателна и постоянна
сигурност
в неговия живот на плач-стремеж
и
в неговия живот на усмивка-удовлетворение.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.