3. Единство

Единство с нашата роля
ни кара да чувстваме,
че ние можем рано или късно да станем велики.
Единството с нашата душа
ни кара да чувстваме,
че ние можем рано или късно да станем добри.
Единството с нашата цел
ни кара да чувстваме,
че целта
душата
и
ролята
са от нас,
в нас
и
за нас.
Защо ?
Защото изворът е за нас
и
потокът също е за нас.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.