36. Искреност

Искреността е първата стъпка към чистотата.
Чистотата е първата стъпка към себеразкриването.
Себеразкриването е първата стъпка към
Божието разкриване.
Божието разкриване е първата стъпка към
Божието удовлетворение и човешкото удовлетворение
едновременно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.