37. Спасение

Спасението е подножието
на Божието дърво на Удовлетворението.
Освобождението е средата
на Божието дърво на Удовлетворението.
Осъзнаването е върхът
на Божието дърво на Удовлетворението.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.