40. Чистота

Плачи за чистота
по начина, по който детето плаче за своята майка.

Плачи и плачи,
защото няма друг начин да призовем чистота,
няма друг начин да залеем нашето земно съществуване
с чистота.

Плачи и плачи.

Вътре в душевния плач
семето на чистотата пониква.

Това семе един ден ще израсне в малка фиданка,
а след това в индийска смокиня.

Плачи и опитвай, опитвай и плачи.

Няма друг начин
да засадиш семето на чистотата
и да видиш как то израства
в индийска смокиня на чистотата.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.