41. Себепредлагане

Себепредлагането на нисшето аз
е себепредлагането
на това, което временно сме приели
като наше собствено.

Себепредлагането на по-висшето аз
е себепредлагането
на нещо, което ние вечно сме,
но, за нещастие,
не сме съзнателни за него.

Нашият фалшив живот ние приемаме като наш собствен.

Нашият истински, естествен живот
ние не приемаме като наш собствен.

По-висшият живот е нашият истински живот.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.